WSPARCIE DLA OSÓB SKAZANYCH

„Bez praw nie może być prawdziwej wolności” A. Frycz Moderzewski

Został wydany przeciwko Tobie prawomocny wyrok skazujący? I co dalej? Problemy z wykonaniem kary albo z kuratorem? Wyjechałeś za granicę i pozostawiłeś w kraju nieuregulowane sprawy karne? Istnieje wiele możliwości rozwiązania Twoich problemów… Zapewniam, że nawet prawomocny wyrok skazujący, nie oznacza jeszcze konieczności odbywania kary w zakładzie karnym.

Kancelaria posiada duże doświadczenie w kasacji niekorzystnych postanowień wydanych w postępowaniu wykonawczym - nawet prawomocnych – m.in. w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, czy odwołania warunkowego zwolnienia. Jestem zwolennikiem szerokiego stosowania probacji.


Wychodząc naprzeciw Państwa problemom związanym z koniecznością wykonywania pracy, utrzymania rodzin Kancelaria zajmuje się również sprawami wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Ta forma wykonania kary umożliwi Państwu wykonanie kary bez konieczności obciążania rodzin, z zachowaniem dotychczasowego zatrudnienia.


Duża operatywność i bogate doświadczenie w zawiłościach postępowania dotyczącego wykonywania kar zarówno pozbawienia wolności, jak i kar nieizolacyjnych daje dużą szansę na wyjście z najbardziej skomplikowanych sytuacji.


Kancelaria prowadzi również sprawy osób, które wyjechały za granicę pozostawiając w kraju niewykonane orzeczenia lub wobec których wydano Europejski Nakaz Aresztowania.Kancelaria w szczególności prowadzi sprawy związane z:
  • zarządzeniem wykonania kary pozbawienia wolności

  • odroczeniem wykonania kary,

  • odwołaniem warunkowego przedterminowego zwolnienia,

  • wykonywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego,

  • uchylaniem niekorzystnych postanowień wydanych w postępowaniu wykonawczym,

  • karami zastępczymi pozbawienia wolności i aresztu,

  • przerwą w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,

  • dozorem kuratora,

  • warunkowym zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności.

  • rozłożeniem należności sądowych na raty.


 

 

Kancelaria prowadzi również sprawy osób, które wyjechały za granicę pozostawiając w kraju niewykonane orzeczenia lub wobec których wydano Europejski Nakaz Aresztowania.