OBRONA W POSTĘPOWANIU KARNYM I KARNYM SKARBOWYM

„Oskarżonego uważa się za niewinnego dopóki wina jego nie zostanie mu udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.”

Zatrzymała Cię Policja ? Jesteś podejrzewany o popełnienie przestępstwa ? Postawiono Ci już zarzuty? A może skierowano przeciwko Tobie akt oskarżenia? Pamiętaj, jesteś niewinny dopóki wina nie zostanie Ci udowodniona. Prawo do obrony przysługuje Ci w każdym stadium postępowania!

Zawsze możesz wykorzystać przysługujące Ci prawa. Kancelaria zapewnia skuteczną reprezentację przed organami ścigania i Sądami wszystkich instancji. Razem dobierzemy właściwą linię obrony nawet dla najtrudniejszego przypadku. Pamiętaj, że to Tobie należy udowodnić sprawstwo i winę, a przy właściwej aktywności pełnomocnika – nie jest to łatwe zadanie. Kancelaria  - z sukcesami - realizuje kompleksową obronę w postępowaniu karnym.

Wykorzystując doświadczenie w pracy w organach podatkowych Kancelaria gwarantuje profesjonalną obronę również w postępowaniu karnym skarbowym.

Jesteśmy dyspozycyjni i elastyczni. Szanujemy Twój czas i angażujemy się w drobiazgowe przygotowanie obrony w każdej ze spraw.

Kancelaria w szczególności prowadzi sprawy o przestępstwa:

  • skarbowe, w tym z ustawy o rachunkowości,
  • komunikacyjne, w szczególności prowadzenie w stanie nietrzeźwości, spowodowanie wypadku,
  • posiadanie i handel narkotykami, środkami odurzającymi,
  • znieważanie lub naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy,
  • przestępstwa przeciwko mieniu,
  • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.