OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

Kancelaria udziela porad prawnych osobom indywidualnym. Sporządza opinie prawne, pisma procesowe, umowy, wnioski, wezwania do zapłaty i inne dokumenty. Kancelaria reprezentuje klienta przed Sądami, organami i urzędami administracji publicznej. Kancelaria z powodzeniem udziela wsparcia w postępowaniu egzekucyjnym. Kancelaria ma duże doświadczenie i sukcesy w udzielaniu ochrony przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi w dochodzeniu należności od osób fizycznych przez tzw. parabanki czy fundusze sekurytyzacyjne.

Kancelaria w szczególności prowadzi sprawy:

  • z zakresu prawa rzeczowego - zasiedzenie, ochrona posiadania, znoszenie współwłasności, zarząd nieruchomością wspólną,
  • dochodzenia należności od dłużników,
  • z zakresu reklamacji,
  • dochodzenia roszczeń z umów najmu, dzierżawy,
  • ochrony przed nieuczciwymi praktykami firm windykacyjnych, parabanków i funduszy sekurytyzacyjnych,
  • ochrony dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.
 •