OBSŁUGA PRAWNA KLIENTÓW BIZNESOWYCH

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną klientów biznesowych - zarówno małych firm, jak i dużych spółek prawa handlowego. Kancelaria zapewnia stałą obsługę firmy, jak i doraźną pomoc prawną związaną z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. W ramach współpracy Kancelaria, przygotowuje i opiniuje projekty dokumentów, przede wszystkim kontraktów. Kancelaria zapewnia reprezentację w postępowaniach sądowych, administracyjnych, karno – skarbowych. Przewiduję możliwość elastycznego ustalenia wynagrodzenia, dostosowanego do oczekiwań i potrzeb konkretnego podmiotu.

Kancelaria w szczególności zajmuje się:

  • rejestracją spółek prawa handlowego, również za pośrednictwem Internetu,
  • rejestracją działalności gospodarczej,
  • doradztwo w zakresie prawnych aspektów reorganizacji i optymalizacji już prowadzonej działalności gospodarczej,
  • sporządzaniem umów, regulaminów i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • sporządzaniem opinii prawnych,
  • bieżącymi konsultacjami prawnymi,
  • kompleksową obsługą spraw pracowniczych,
  • reprezentowaniem przedsiębiorców w postępowaniu przed Sądami i organami administracji publicznej,
  • negocjacjami biznesowymi,
  • audytami nieruchomości.