PRAWO ADMINISTRACYJNE

Obywatel … to nie tylko obowiązki…, ale i uprawnienia!

Z Nami je skutecznie zrealizujesz w każdym stadium postępowania administracyjnego.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie obrony interesów indywidualnych w starciu z organami administracji rządowej i samorządowej. Z sukcesami reprezentujemy obywateli w sprawach zmierzających do wstrzymania planowanych lub już realizowanych, uciążliwych inwestycji w szczególności polegających na budowie w Państwa sąsiedztwie ferm, oczyszczalni ścieków czy spalarni śmieci. Ponadto, z powodzeniem reprezentuje Klientów w sprawach związanych z prawem budowlanym, w tym zarówno występując po stronie inwestorów, jak i innych osób posiadających interes prawny.


Wiele osób boi się powierzyć swoje sprawy administracyjne profesjonalistom, niesłusznie obawiając się wysokich kosztów i małego zainteresowania ich przypadkiem. Często mamy wrażenie, że sytuacja w jakiej się znaleźliśmy okazuje się bez wyjścia, albo nie da się jej rozwiązać bez angażowania się w kosztowny spór. Sprawdź jak wielu problemów można uniknąć dzięki szybkiemu powierzeniu sprawy administracyjnej profesjonaliście.

Kancelaria w szczególności zajmuje się sprawami w materii:

  • prawa budowlanego,
  • prawa ochrony środowiska,
  • zagospodarowania przestrzennego,

 

  • prawa oświatowego, w tym w zakresie uzyskania dotacji do szkół i placówek oświatowych,
  • ochrony obywateli przed uciążliwymi inwestycjami i ich konsekwencjami,
  • zatrudnienie obcokrajowców w szczególności obywateli Ukrainy,
  • praw obywatelskich w tym rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP oraz uzyskanie obywatelstwa polskiego,
  • uzyskanie obywatelstwa polskiego.