SPRAWY PRACOWNICZE I DYSCYPLINARNE

Kancelaria prowadzi sprawy wynikające ze stosunku pracy, zarówno z pozycji pracodawcy, jak i pracownika.

Kancelaria zapewnia wsparcie w przygotowaniu i opiniowaniu dokumentów dotyczących zatrudnienia pracowników w tym cudzoziemców. Kancelaria reprezentuje podmioty w postępowaniu przed sądami w sprawach ze stosunku pracy w tym o ustalenie istnienia stosunku pracy, rozwiązania stosunku pracy, świadczenia należne pracownikowi.

Kancelaria prowadzi również sprawy związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną, w tym wynikającą z Karty Nauczyciela.